Zaman Yolculuğunu Araştırma Merkezi © 1998 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 -Turkey / Denizli 

Rölativite ya da Görecelilik

(İzâfiyet)

Ya da Uzayın ve Zamanın Bükülmesi

Fiziğin gizemlerine girmek için zor olmayan ancak bir anlayış sıçraması olarak görülen bir konuyla başlamak istedim bu bölüme... Einstein'e  belki de atom bombası formülü kadar ün veren bir konuyla. Klasik fizik diye adlandırılan Newton fiziği, neyimize yetmedi de böyle kafa karıştıran şeyler üretiyorlar diye düşünen dostlar için bir ayrıntı olarak Roger Penrose 'un "Büyük Küçük ve İnsan Zihni" adlı kitabından bir alıntı yapıyorum hemen...:

"Öklitçi geometri, bir metrelik bir uzunlukta, olsa olsa bir hidrojen atomunun büyüklüğü derecesinde bir hata payına sahiptir. İlk bölümde de değinildiği gibi, Genel Görelilik'ten gelen etkiler dolayısıyla kesin bir doğruluğa sahip değildir. Ancak pratik amaçlar çerçevesinde Öklitçi geometri yine de fazlasıyla duyarlıdır.

Newtoncu mekaniğin 10 üzeri 7 de 1'lik bir duyarlılığa sahip olduğu bilinse de, bu yine de kesin bir doğruluk değildir. Daha doğru sonuçlar elde etmek için göreliliğe ihtiyacımız vardır.

Maxwell'in elektrodinamiği, kuantum mekaniği bağlamında ele alınan atomaltı parçacık boyutlarından, uzak galaksilerin 10 üzeri 35 metre ve üzerindeki boyutlarına uzanan muazzam sınırlar dahilinde geçerlidir.

Einstein'in göreceliliği, 10 üzeri 14'te 1'lik bir hata payına sahiptir. Bu, Newtoncu mekaniğin ulaştığı basamak sayısının yaklaşık iki katı olup, Einstein'in kuramının Newtoncu mekaniği içine aldığı kabul edilir.

Kuantum mekaniği de olağanüstü duyarlılıkta bir kuramdır" ".... Kuantum mekaniğinin, Maxwell'in elektrodinamiği ve göreliliğe ilişkin Einstein'in  Özel Kuramı ile birleşmesi demek olan kuantum alanları kuramı kapsamında hesaplanan öyle etkiler vardır ki, bunların 10 üzeri 23'de 1 derecesinde doğru oldukları bilinmektedir."

Bu verilerden çıkabilecek bir sonuç da fizikçilerin çabalarının, içinde yaşadığımız evreni daha iyi, tutarlı ve gerçeğe yakın açıklamak olduğudur sanırım...

Peki nedir Newtoncu fizikten Göreceliliği ayıran özellik? Genelde verilen açıklama Klasik fiziğin düz bir uzay ve ileri doğru dümdüz giden bir zaman vermesine karşılık (ki bu tam bir neden- sonuç ilişkisi demektir önce neden sonra onun zorunlu olarak oluşacak tek sonucu meydana gelir) Görelilikte zaman ve uzayın, bakan kişiye göre değişebilir olduğudur... Bu konu için verilen örneklerden biri, aynı hızda aynı yöne giden iki araca göre iksinin de durmakta olduğu izlenimidir... Ya da daha hızlı giden araca göre diğer aracın geriye doğru gittiği izlenimidir... Başka bir tanesi de şu anda görmekte olduğumuz yıldızların onların çok eski zamanlardan kalma görüntüleri olduğudur...

Bu, son örnek, zamanın ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından gayet hoştur... Bunun için bu kuramdan bahsederken sadece uzay değil uzay- zaman grafikleri kullanılması tercih edilir... Ki şöyledir:

Bu şekil ise, Evrenimizde, kendi Alemimizin adeta bir sınırını çizer gibidir... Madde dünyası ışık hızından düşük frekanslı bir yapısı olması yönüyle içinde yaşadığımız bu dünyada her parçacık şekildeki "ışık konisinin" içinde hareket etmek zorundadır..:

 

 

 

 

 

Bunun yanı sıra, bir de geçmişten gelip ışık konisi boyunca ilerleyerek merkezee ulaşan ışık ışınları vardır. Işık konisinin bu kısmı geçmiş ışık konisi olarak bilinir ve ışık dalgaları aracılığıyla gözlemciye aktarılan bütün haberleri, merkeze bu koniyi izleyerek ulaşır.

Hiçbir sinyal gelecek ışık konisinin içinden çıkıp dışına doğru seyahat edemez; yani ışık konisi gerçekten de sebep- sonuç ilişkisinin sınırlarını temsil eder.

Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, bu çizim, ışıktan yavaş hareket eden bir parçacık için uzayın düz olmadığını, kıvrıldığını gösterir...

 Bu anlayışla baktığımızda, dünyanın gelgit etkisinin nasıl sadece doğrusal olmadığı, bu etkinin üç farklı şekilde iş gördüğünü de açıklayabiliriz...  Dünyanın kütle çekimiyle oluşan üç etki, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi:

1. Ayın merkezine göre Dünya'ya doğru         

2. Ayın yan tarafları için ayın merkezine doğru  

 

 

 

 

3. Ayın Dünyaya ve tam ters tarafları için Ayın  dışına doğru bir etki meydana getirmektedir...

Buradaki etkilerin sebebi, Einstein'e göre uzayın, dünyanın enerjisi sebebiyle (madde de enerji olduğuna göre) eğrildiğidir...

Merkezine Dünya yerleştirilmiş bir şekilde düşünürsek, uzayın bu eğrilmiş kooridinatlarını aşağıdaki gibi gösterebiliriz..:

                                     

Bu etki sonucu yapılan bazı uzay araştırmalarında aşağıdaki şekillerde gösterilen durumların nedenini de anlayabilirsiniz artık...

Alıntı:http://www.geocities.com/kaptanevren sitesinden alınmıştır.

Hiçbir yazı/ resim  izinsiz olarak kullanılamaz!!  Telif hakları uyarınca bu bir suçtur..! Tüm hakları Çetin BAL' a aittir. Kaynak gösterilmek şartıyla  siteden alıntı yapılabilir.

 © 1998 Cetin BAL - GSM:+90  05366063183 - Turkiye / Denizli 

Ana Sayfa /Index /Roket bilimi / E-Mail /Astronomy  /UFO Galerisi  /UFO Technology/

Kuantum Teleportation /Uçaklar(Aeroplane) /Time Travel Technology

New World Order(Macro Philosophy)  /Kuantum Fizigi